Loading color scheme

Monika Wojtczak-Kwaśniewska

Optometrysta, optyk okularowy. Związana z Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie realizuje pracę doktorską dotyczącą ruchów oczu. Wyniki swoich badań prezentowała wielokrotnie na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Jest autorką publikacji naukowych oraz przeglądowych z zakresu optometrii oraz neuronauki.
Obecnie zatrudniona na stanowisku wykładowcy na Wydziale Fizyki UAM oraz optometrysty w Centrum Terapii Wzroku OPTOPLUS, gdzie specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń widzenia obuocznego oraz terapii wzrokowej. Współtworzy zespół badawczo-rozwojowy firmy RemmedVR jako konsultant zagadnień z dziedziny optometrii i terapii wzrokowej.