Loading color scheme

Paweł Nawrot

Optometrysta, optyk okularowy, doktor nauk fizycznych w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze. Od 2003 roku związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2006 r. uzyskał tytuł zawodowy licencjat z optyki okularowej. Dwa lata później obronił pracę magisterską o tematyce treningu wzrokowego i stał się dyplomowanym optometrystą. W 2020 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą deficytów motorycznych u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego.
Jest współautorem siedmiu artykułów opublikowanych w czasopismach listy filadelfijskiej.
Jako członek Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii, prowadził zajęcia ze studentami optyki okularowej i optometrii, a także był opiekunem kilku prac magisterskich. W 2016 r. zaangażował się w organizację i uruchomienie pierwszych na śląsku studiów z optometrii na Uniwersytecie Śląskim w Chorzowie. Prowadzi tam zajęcia z Widzenia Obuocznego na studiach stacjonarnych i podyplomowych.
Od lat uczestniczy i udziela się jako wykładowca w polskich i międzynarodowych konferencjach i warsztatach.
Jest współautorem programu "Optometrysta" (Optodigital), pierwszego w Polsce kompleksowego oprogramowania do obsługi gabinetu optometrycznego.

Obecnie pracuje jako optometrysta we własnym gabinecie w Zawierciu i należy do Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych.