Loading color scheme

Arleta Waszczykowska

Wykształcenie:
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studiów doktoranckich  w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej UM w Łodzi. Specjalista chorób oczu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 2003r. asystent następnie od 2014r. adiunkt w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej II Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W latach 2011-2014 członek Zarządu Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS). Członek Komisji Medycznej pracującej w Rzeczniku Praw Pacjenta. Od 2011r. powołana przez Centrum Egzaminów Medycznych do współtworzenia pytań testowych do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie okulistyki. Prowadzi szkolenia z zakresu tematyki przedniego odcinka oka oraz aplikacji soczewek kontaktowych dla lekarzy okulistów na terenie kraju oraz w Johnson Vision Care Institute w Pradze. Koordynator studiów doktoranckich w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej w Łodzi. Kierownik i realizator dwóch grantów naukowych na temat skuteczności i bezpieczeństwa zabiegu cross-linking oraz jego modyfikacji u chorych ze stożkiem rogówki.

Dorobek naukowy:
W 2008r. obrona rozprawy doktorskiej, praca wyróżniona przez Rektora UM w Łodzi. Autorka i współautorka prac naukowych oraz doniesień zjazdowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych zjazdach. Konsultant podręcznika nt korekcji stożka rogówki za pomocą stabilnokształtnych soczewek kontaktowych przygotowanego przez School of Optometry University of Waterloo w Kanadzie.
Nagrodzona przez Rektora UM w Łodzi nagrodą I stopnia za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2018r.

Zainteresowania zawodowe:
Szczególne zainteresowania to diagnostyka i leczenie chorób przedniego odcinka oka, aplikacja soczewek kontaktowych miękkich i stabilnokształtnych, ortokeratologia oraz chirurgia zaćmy i rogówki.