Loading color scheme

Organizator

Swoje cele realizujemy przez współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
- prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
- współpracę z członkami Stowarzyszenia l podmiotami nie będącymi jego członkami, zaangażowanymi w produkcję, dystrybucję, promocję i reklamę leków bez recepty;
- organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
- prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej

/ze statutu PSSK/

www.pssk.com.pl